Voor uw bedrijf

We kunnen voor uw bedrijf ook een cursus op maat aanbieden. We gaan dan in op de specifieke omstandigheden van uw bedrijf. Een vast onderdeel daarbij is bijvoorbeeld gebouwkennis. De cursist leert onder andere waar welke blusmiddelen hangen, waar de (verband)materialen zich bevinden en of de vluchtroutes vrij zijn.


Voor ieder bedrijf zijn de mogelijke gevaren verschillend. We trainen uw mensen daar speciaal op. Wanneer uw bedrijf bijvoorbeeld grote aantallen bezoekers kent, besteden we extra aandacht aan hoe te handelen bij onwelwording, agressie, reanimatie en eerste hulp bij kinderen. Ook voor wat betreft blustechnieken en meldprocedures bij calamiteiten, richten wij ons specifiek op uw bedrijf.

We stellen samen een programma op dat voldoet aan al uw wensen en natuurlijk aan de eisen voor certificering.

Deze cursussen kunnen plaatsvinden in ons trainingscentrum, maar ook op uw eigen locatie. Dat kan ook buiten kantoortijden.