Opleiding VCA basis

Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk zijn belangrijk om zowel ongevallen als ziekte van werknemers te voorkomen. Werknemers en werkgevers hebben hierin beiden hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

In de ARBO-wet 1998 is onder andere geregeld dat werkgevers hun werknemers doeltreffend moeten inlichten over de werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's.
 Aan de andere kant hebben werknemers de verantwoordelijkheid alert te zijn op gevaarlijke situaties, (klik hier voor een voorbeeld) en deze te melden. Verder dienen zij zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften van de werkgever.

Met het diploma van de opleiding basisveiligheid is aantoonbaar dat aan de eisen wordt voldaan.

Deze twee daagse opleiding zal worden afgesloten met een (inloop) examen. Bij een opleiding van 10 personen of meer kan op locatie het examen worden afgenomen.
Daarnaast verzorgt OABv BV opleidingen met een voorleesexamen.

Nadat het examen met voldoende resultaat is afgerond, ontvangt de kandidaat een persoonsgebonden diploma. 
De geldigheidsduur van het VCA-diploma is tien jaar.