Opleiding VCA voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

Tijdens de opleiding VCA voor operationeel leidinggevenden wordt niet alleen de basis VCA behandeld. Leidinggevenden worden toegerust om hun taak uit te voeren. Tijdens deze opleiding wordt onder ander aandacht besteed aan het bevorderen van veiligheid, door dat zij invloed kunnen uitoefenen op het veiligheidsbeleid, het houden van toezicht op naleving van de voorschriften en het gebruik van de juiste middelen die aan medewerkers ter beschikking worden gesteld. Het geven van instructies en communiceren over veiligheid.

Het diploma VCA VOL is tien jaar geldig. Na 10 jaar dient de opleiding opnieuw gevolgd te worden.