Cursus Omgaan met agressie voor Beveiligers

Deze cursus duurt één dag en bevat verschillende onderwerpen. Op de cursusdag wordt aandacht besteed aan de vele aspecten die voor de beveiliger uitermate belangrijk zijn. De cursus wordt gegeven door een docent die jarenlange ervaring heeft opgedaan bij verschillende onderdelen van de Koninklijke Marechaussee en de politie.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Introductie, voorstellingsronde en eventuele ervaringen uitwisselen;
 • Hoe presenteer ik mij als beveiliger (kleding en hoe spreek je mensen aan);
 • Rechtsbegrippen;
 • Portofoon- en telefoondiscipline;
 • Wat moet ik doen bij verdachte situaties en een plaats delict;
 • Waar let ik op bij een goed signalement;
 • Omgangsnormen (verbaal geweld, agressief gedrag);
 • Aanspreken en benaderen van verdachte;
 • Verschil van aanpak aangeven; tussen: evenementenbeveiliger, portiers, receptie, objectbeveiliger, surveillance en winkelbeveiliger; 
 • Aanhouding en visitatie;
 • Casussen (diverse praktijksituaties met ondersteuning van acteurs;
 • Evaluatie. 

Al deze onderwerpen vormen een toegevoegde waarde voor uw beveiligers. Er wordt veel aandacht besteed aan agressiebeheersing en omgaan met verdachten. Deze cursus is interessant voor zowel ervaren als onervaren beveiligers. Uw beveiligingsbedrijf of instantie kan ervoor zorgen dat een beveiliger die nog maar net ergens begint, meer handvatten krijgt voordat hij of zij aan het werk gaat. Ook wanneer een beveiliger al langer in dienst is kan het interessant zijn om deze cursus te volgen, gelet op het feit dat een groot deel van de cursus is gevuld met agressiebeheersing en met normen en waarden. Dit is ook een waardevolle aanvulling voor de beveiliger die ondanks zijn of haar ervaring toch extra bijscholing nodig heeft.De cursus wordt afgesloten met het certificaat "Omgaan met agressie voor beveiligers".