Cursus Opleiding Preventiemedewerker

Elk bedrijf moet tenminste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. Dat is logisch omdat de belangrijkste taak van de preventiemedewerker is om de werkgever te helpen met het voldoen aan de verplichtingen uit de Arbowet (Art. 13, lid 1, Arbowet). De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden.

De taken van een preventiemedewerker

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en - evaluatie (RI&E)
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad-personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren
 
Overige aandachtspunten
  • Elk bedrijf moet tenminste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker
  • Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn
  • Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker. Behalve als er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren
  • Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren
  • In de RI&E moet worden aangegeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is
  • Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken

De opleiding “Preventiemedewerker”  is 1 lesdag van 8 uur, inclusief het examen.

De opleiding beslaat drie taakgebieden:

1.      het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een RI&E.

2.      het samenwerken met en adviseren aan de OR, de personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers.

3.      het uitvoeren van Arbo-maatregelen. 

Het examen bestaat uit theorietoets (multiple-choice vragen). Bij goed gevolg ontvangt de cursist een NIBHVcertificaat.

De geldigheidsduur van het certificaat is 10 jaar (gedurende deze periode zijn herhalingen niet noodzakelijk)

 

 

Preventiemedewerker

DagDatumTijd
Vrijdag19 april 202409.00-17.00 uur
BEHEERDER BRANDMELDINSTALLATIE
Woensdag 27 maart 202409.00 - 17.00 uur VOL
Woensdag 15 mei 202409.00 - 17.00 uur
Maandag14 oktober 202409.00 - 17.00 uur