Herhaling BHV

De ARBO-wet verplicht de werkgever er zorg voor te dragen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde adequaat zijn of haar taken kan uitvoeren.Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn of haar vaardigheden door oefeningen of andere activiteiten op peil moet houden. Om te kunnen vaststellen of het niveau van de vaardigheden voldoet aan de wettelijke eisen, moet naast de noodzakelijke oefeningen, jaarlijks minimaal één herhalingsdag worden gevolgd.

Indien deze herhalingsdag met voldoende resultaat is afgesloten ontvangt de cursist een NIBHV-herhalingscertificaat. Hiermee kan de werkgever en/of houder van het certificaat aantonen dat de vaardigheden van de bedrijfshulpverlener voldoet aan het gestelde in de wet.


Onze BHV herhalingslessen zijn geen standaard lessen, zoals men deze gebruikelijk volgt. OABv BV verzorgt de herhalingslessen altijd in parcourvorm, zowel op uw locatie als op ons oefencentrum. Dit heeft als voordeel dat de cursisten niet de hele dag in een leslokaal verblijven maar spelenderwijs en afwisselend het programma volgen. Zodoende wordt de jaarlijkse BHV herhalingsdag geen moeten maar een dag om naar uit te kijken!


Onze instructeurs zijn, naast hun docentschap, werkzaam bij de gemeentelijke hulpdiensten. Zodoende kan de instructeur direct inspelen op de vragen van de cursisten.

BHV Herhaling Algemeen

DagDatumTijd
Maandag 7 september 202009.00 - 17.00 uur VOL
Vrijdag18 september 202009.00 - 17.00 uur VOL
Vrijdag16 oktober 202009.00 - 17.00 uur VOL
Maandag19 oktober 202009.00 - 17.00 uur VOL
Vrijdag23 oktober 202009.00 - 17.00 uur VOL
Dinsdag27 oktober 202009.00 - 17.00 uur VOL
Woensdag 4 november 202009.00 - 17.00 uur VOL
Woensdag18 november 202009.00 - 17.00 uur
Vrijdag20 november 202009.00 - 17.00 uur
Woensdag 2 december 202009.00 - 17.00 uur
Donderdag 10 december 202009.00 - 17.00 uur VOL
ALLEEN Brand & Ontruiming
Herhaling
Dinsdag29 september 202009.00 - 13.00 uur
Dinsdag29 september 202013.00 - 17.00 uur
Donderdag 8 oktober 202009.00 - 13.00 uur VOL
Woensdag14 oktober 202009.00 - 13.00 uur
Woensdag14 oktober 202013.00 - 17.00 uur
Vrijdag30 oktober 202009.00 - 13.00 uur VOL
Donderdag 5 november 202009.00 - 13.00 uur
Woensdag11 november 202009.00 - 13.00 uur