Herhaling BHV

De ARBO-wet verplicht de werkgever er zorg voor te dragen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde adequaat zijn of haar taken kan uitvoeren.Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn of haar vaardigheden door oefeningen of andere activiteiten op peil moet houden. Om te kunnen vaststellen of het niveau van de vaardigheden voldoet aan de wettelijke eisen, moet naast de noodzakelijke oefeningen, jaarlijks minimaal één herhalingsdag worden gevolgd.

Indien deze herhalingsdag met voldoende resultaat is afgesloten ontvangt de cursist een NIBHV-herhalingscertificaat. Hiermee kan de werkgever en/of houder van het certificaat aantonen dat de vaardigheden van de bedrijfshulpverlener voldoet aan het gestelde in de wet.


Onze BHV herhalingslessen zijn geen standaard lessen, zoals men deze gebruikelijk volgt. OABv BV verzorgt de herhalingslessen altijd in parcourvorm, zowel op uw locatie als op ons oefencentrum. Dit heeft als voordeel dat de cursisten niet de hele dag in een leslokaal verblijven maar spelenderwijs en afwisselend het programma volgen. Zodoende wordt de jaarlijkse BHV herhalingsdag geen moeten maar een dag om naar uit te kijken!


Onze instructeurs zijn, naast hun docentschap, werkzaam bij de gemeentelijke hulpdiensten. Zodoende kan de instructeur direct inspelen op de vragen van de cursisten.

BHV Herhaling Algemeen

DagDatumTijd
Woensdag12 mei 202109.00 - 17.00 uur
Maandag17 mei 202109.00 - 17.00 uur
Vrijdag21 mei 202109.00 - 17.00 uur
Vrijdag28 mei 202109.00 - 17.00 uur
Dinsdag 8 juni 202109.00 - 17.00 uur
Donderdag17 juni 202109.00 - 17.00 uur VOL
ALLEEN Brand & Ontruiming
Herhaling
Dinsdag11 mei 202109.00 - 13.00 uur
Dinsdag11 mei 202113.00 - 17.00 uur
Vrijdag 4 juni 2021 09.00 - 13.00 uur VOL
Vrijdag 4 juni 2021 13.00 - 17.00 uur
Maandag 7 juni 2021 13.00 - 17.00 uur
Woensdag23 juni 202109.00 - 13.00 uur
Woensdag23 juni 202113.00 - 17.00 uur