Herhaling Coördinator / Hoofd Bedrijfshulpverlening (C/HBHV)

De coördinator bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij/zij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van ploegleider. De CHBHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen:

  • opzetten en beheren van de BHV-organisatie;
  • zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;
  • communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.

Alhoewel er geen verplichting bestaat voor een jaarlijkse herhalingsdag adviseren wij toch om de CHBHV's jaarlijks een herhalingsdag met de ploegleiders mee te lopen.

* Zo blijven zij op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving;

* Worden zij weer getraind in het leren leiding geven aan de hand van verschillende oefenscenario's;

* En worden zij getraind in communicatietechnieken, omgaan met alarm- en bommeldingen en ontruimingsoefeningen.