Opleiding Beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Een beheerder brandmeldinstallatie binnen een bedrijf is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN normering.


Daarnaast fungeert hij of zij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.

In de opleiding worden de volgende aspecten van de taak behandeld:

  • beheer van de brandmeldinstallatie;
  • periodieke controles;
  • onderhoudswerkzaamheden. 

Deze twee daagse opleiding wordt afgesloten met een officieel examen van het NIBHV.